Kare Banyo Bataryası

Kare Shower Mixer

كارا خلاط دوش


Kod: 
KAR 100
Koli: 12 Adet
Kartuş: 35mm

Kare Lavabo Batarya

Kare Basin Mixer

كارا خلاط مغسلة


Kod: 
KAR 200
Koli: 12 Adet
Kartuş: 35mm

Kare Kuyruklu Lavabo Batarya

Kare Basin Mixer Brass Tailed

كارا خلاط مغسلة صامولة


Kod: 
KAR 250
Koli: 12 Adet
Kartuş: 35mm

Kare Aplike Evye Batarya

Kare Wall Sink Mixer

كارا خلاط مجلي حائطي


Kod: 
KAR 400
Koli: 12 Adet
Kartuş: 35 mm

Kare Aplike Lavabo Batarya

Kare Wall Basin Mixer

كارا خلاط مغسلة حائطي


Kod: 
KAR 401
Koli: 12 Adet
Kartuş: 35 mm

Kare Kuğu Evye Batarya (Köşe Boru)

Kare Swan Sink Mixer

كارا خلاط شجرة مجلي


Kod: 
KAR 300
Koli: 12 Adet
Kartuş: 35 mm

Kare Kuğu Lavabo Batarya (Köşe Boru)

Kare Swan Basin Mixer

كارا خلاط شجرة مغسلة


Kod: 
KAR 301
Koli: 12 Adet
Kartuş: 35 mm

Kare Duş Batarya

Kare Bath Mixer

كارا خلاط شطاف


Kod: 
KAR 600
Koli: 12 Adet
Kartuş: 35 mm

Kare Duş Batarya (Mafsallı)

Kare Bath Mixer

كارا خلاط شطاف مع الملحق


Kod: 
KAR 600-1
Koli: 12 Adet
Kartuş: 35 mm